Hedef ve İlkelerimiz

 • Müşterilerimiz velinimetimizdir.
 • Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir.
  Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.
 • Daima “en iyi” olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.
 • Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklarımız ve müşteri ilişkilerimizde, sunulan hizmet seçeneklerinde en iyi olmak ve  sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.
 • En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.
 • Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü şirketmize çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak ve iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak,BİR-İL YAPI’nın devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.
 • Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.
 • Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir.
 • Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir.